Protecția datelor

Notificare RGDP

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGDP), lipsa acordului dumneavoastră de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri contractuale, pune pe Serota G. Alina Elena Traducător în imposibilitatea de vă oferi serviciile de traduceri/interpretariat.

Prin lansarea sau acceptarea unei comenzi, vă exprimați acordul privind prelucrarea datelor dvs. personale de pe www.traducatorchineza.ro/protectiadatelor.
Serota G. Alina Elena Traducător prelucrează datele dvs. cu caracter personal doar în scopul identificării solicitantului și a prestării serviciilor de traducere/interpretariat sau conexe solicitate, conform legislației în vigoare.

Serota G. Alina Elena Traducător, cu sediul în Brăila, Str. Griviței nr.2, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.

Scopul colectării şi prelucrării datelor voastră au ca temei:
– prestare servicii de traducere/interpretariat potrivit prezentei cereri.
– identificarea dumneavoastră și a menționării datelor dvs în comunicarea comercială și documente aferente serviciilor prestate (contract, factură etc)

Colectarea și procesarea datelor dumneavoastră având la bază unul dintre scopurile menționate mai sus are ca bază legală:

• consimțământul dumneavoastră în scris sau prin email;
• solicitarea sau acceptul unei comenzi, contact.
• o obligație legală;

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

• autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
• furnizorii (colaboratori, traducători, notari, avocați etc) din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene;
• agenții guvernamentale sau asociații din domeniul traducerilor;

Serota G. Alina Elena Traducător ar putea să transfere datele personale către traducătorii Serota G. Alina Elena Traducător aflați în afara zonei UE.

Păstrarea datelor personale:

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus, dar nu mai mult de 7 zile de la data livrării serviciilor, cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel.

Drepturile dumneavoastră:

Conform legii 677/2001 și Regulamentului privind protecția datelor la nivel european 679/2016*, vă puteți exercita următoarele drepturi:
• dreptul de a avea acces la datele personale care vă privesc;
• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea acestora atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
• dreptul de a solicita ștergerea datelor;
• dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
• dreptul de a vă opune prelucrării;
• dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior.
Pentru întrebări sulimentare vă rog să mă contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa sau de email, numărul dumneavoastră de telefon precum şi scopul cererii dumneavoastră.

Mă puteți contacta:

• prin email: serota.alina@gmail.com
• personal sau la adresa Str. Griviței nr.2, bl.5, sc.4, ap.125, Brăila;
• telefonic: +4 0744221926

Ai un proiect?

Dacă ai nevoie de un traducător / interpret de limba chineză autorizat de către Ministerul Justiției îți stau la dispoziție. Experiență de peste 10 ani în interpretariate și traduceri notariale, tehnice, business etc. Mă deplasez oriunde în țară sau străinătate. Confidențialitatea și calitatea sunt garantate contractual. Disponibilitate inclusiv în week-end.

Solicită o ofertă

Doriți o traducere cu încheiere traducător autorizat, legalizată

Scroll to Top